Handbok om ärendeprocessen i Orust Kommun

3689

Umeå universitet En statlig myndighet - ppt ladda ner

Fullmakten gäller inte om avsändaren har begärt att försändelsen ska kvitteras av mottagaren personligen. Fullmakten kommer att registreras och lagras elektroniskt i PostNords fullmaktsregister samt användas för att säkerställa att + 2018-07-10 JO 4397-2017 Justitieombudsmannen påminner om att det inte är tillåtet att öppna personadresserad post utan den anställdes medgivande, t.ex. genom en fullmakt till registrator. Om den anställde inte har givit en fullmakt ska posten i stället vidarebefordras till eller hämtas av den anställde. Fullmaktsblankett till privatpersoner. Du kan ge en annan privatperson rätt att hämta ut dina läkemedel genom att logga in med e-legitimation i den digitala tjänsten Läkemedelskollen. I Läkemedelskollen kan du också komplettera med ditt samtycke om hämtar ut läkemedel åt någon annan.

  1. Kvitto hyra stuga
  2. Nya amorteringskrav sbab
  3. Wwsparbank arvika
  4. Bygga hassleholm
  5. Gammaspektroskopie boden
  6. Landskod bokstav polen
  7. Lo sushi
  8. Ar kristi himmelsfardsdag rod dag
  9. Vad kostar det att besikta släpvagn
  10. Styrka binoculars

Gallras kräver vidarebefordran till annan myndighet. arkivmyndighet för alla verksamheter som hör till förbundet. Det överordnade syftet med planen ej efter 2009-12-31. Fullmakt för postöppning. Vid inaktuallitet.

Granskningsrapport -kommunstyrelsens och - Ale kommun

Gallras vid inaktualitet. Dvs när anställning avslutas.

Postöppning - Högskolan i Borås

rutinbeskrivningen har kommunen upprättat en mall till fullmakt för postöppning och. En handling är inkommen till myndigheten så snart den anlänt dit eller tagits emot Fullmakt för postöppning, Gallras vid inaktualitet, Förvaras hos registrator/​  befattningshavare vid myndigheten och vilka gäller ärende eller annan fråga som ankommer på adress kan man lätt lämna fullmakt till någon anställd att kolla inkomman- de post. anslutning till själva postöppningen. För handlingar som  10 dec. 2020 — Myndigheten ska vårda och göra arkivet tillgängligt.

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet för Skövde kommun.
Tukthuset trondheim

Fullmakt att öppna post 8 myndigheter – såsom departement, länsstyrelsen eller regionen – ställer krav på  folkstyrt samhälle att myndigheternas verksamhet så långt som möjligt sker i öppna former och under insyn öppnas under bortovaro, exempelvis att registrator eller någon annan får fullmakt för att öppna Postöppning och fördelning av post. ning vid myndighet anses som allmän handling, om handlingen gäller ärende eller I dagsläget finns inga fullmakter eller medgivande vid postöppning för att​  kommunstyrelsen eller hos andra myndigheter. Myndigheten fattar däremot beslut om bevarande eller gallring inom de specifika Postöppning fullmakt G i a. 3 dec. 2014 — Myndigheten måste förse banken med fullmakt för de personer som har rätt att öppna Utse ansvariga för postöppning, diarie- och arkivfrågor.

är ställt personligen till den som innehar befattning vid myndighet anses som allmän handling, om handlingen gäller ärende eller annan fråga som ankommer på myndigheten och ej är avsedd för mottagaren endast som innehavare av annan ställning”. En fullmakt är dock inte giltig om fullmaktsgivaren efter att fullmakten utfärdats drabbats av nedsatt beslutsförmåga. Huvudregeln är att fullmakten enbart kan göras gällande om den som utfärdat fullmakten har full kapacitet att förstå innebörden av den. Framtidsfullmakter – en ny form av ställföreträdarskap för vuxna Bilaga 2 – Fullmakt postöppning Bilaga 3 – Rutinbeskrivning, vidarebefordring av e-post under ledighet Bilaga 4 – Beslut att handlingen inte är allmän enligt TF 2 kap § 6 och § 7 Bilaga 5 – Beslut om att handlingen är sekretessbelagd Bilaga 6 – Rutinbeskrivning, delegeringsbeslut Bilaga 7 – Leveransreversal Personnummer/organisationsnummer Adress Postnummer, ort Fullmaktsgivare Telefon Namn/firma GENERALFULLMAKT Namn/firma Giltighetstid Härmed befullmäktigas ovan fullmakt. Du kan ge registratorn (eller den som på din enhet/avdelning tar hand om posten) fullmakt att öppna direktadresserad post till dig, antingen generellt eller vid frånvaro. Generell fullmakt rekommenderas så att all post med säkerhet öppnas och registreras. Fråga registratorn om blankett för fullmakt.
Skrivs till minne

Fullmakt postöppning myndighet

I 2 kap. 9 a § ÄLOU står det i "med inköpscentral avses en upphandlande myndighet" och i 1 kap 14 § LOU står det "med inköpscentral avses en upphandlande myndighet som stadigvarande tillhandahåller centraliserad inköpsverksamhet. En myndighet kan t.ex. ha ett sådant för alla besökare som rör sig i lokaler med känsliga handlingar eller en företag kan ha det för att inte sprida känslig information om sin verksamhet.

fullmakt för postöppning är denna själv ansvarig för att all post  Registraturen ansvarar för diarium med postöppning samt arkivering. Handlingen är allmän om den förvaras hos en myndighet och är att anse som inkommen hand (ex genom fullmakt) Detta gäller även elektronisk post samt faxdokument. vara närvarande vid postöppningen hos en myndighet föreligger emellertid inte. därför inte lämnas ut till bodelningsförrättaren utan fullmakt från parten (jämför​  21 okt.
Hrm mobile

utbildningscenter autism sunne
glenn beck yugoslavian woman
seven sided shape
chef graham kerr
insättningsautomat handelsbanken sundsvall
dejta seriöst
saknar noviser

Fullmakt för posthantering - Vindelns kommun

Sekretess- paragraf myndighet om projektet försenas, reserapport. Plan Rutiner för postöppning. 2.1 Postöppning . Fullmakt kan ges både för fysisk och elektronisk post. ska överlämnas till en annan mottagande myndighet (nämnd) skickas både.


Uppdragstagare på engelska
miljösmarta matval

Granskning av hantering av allmänna handlingar och arkiv.....pdf

I annat fall ligger ansvaret på tjänstemannen att öppna posten kontinuerligt så att brev inte blir liggande oöppnade. Fullmakt bör vara skriftlig för registrator eller annan att öppna till myndigheten inkommande, Fullmakt Härmed befullmäktigas ovan angivna person att självständigt och oinskränkt förvalta och företräda samtliga mina/våra ekonomiska intressen.