Eurokod grundläggning - Eurocode Software

3798

GEOTEKNISK PM - Alingsås kommun

Största uppmätta lutning SS-EN ISO 22476-1:2012/ Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 SGF Rapport 2:2013/Fälthandbok Undersökning av förorenade områden Övriga ej Europastandarder Jb-sondering SGF Rapport 4:2012/ Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 Provtagningar Kategori B SS-EN ISO 22475–1:2006/ Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 SS-EN ISO 22476–1:2012/ Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 Provtagningar Kategori A SS-EN ISO 22475–1:2006/ Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 Kategori B Markradon (passiv provtagning) SS-EN ISO 22475–1:2006/ Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 Fälthandbok: undersökningar av förorenade områden. Rapport 2:2013. 7.1 Geotekniska undersökningar 7.1.1 Geoteknisk kategori Undersökningarna är utförda i enlighet med förutsättningarna för tillämpning av Geoteknisk kategori 2 . 7.1.2 Tidigare utförda undersökningar Tidigare utförda undersökningar redovisas i plan på ritning 18153-G01 samt i Bilaga 2. 7.1.3 Nu utförda undersökningar Uppdrag: 300532, Elestorp 7:97, Ekeby - Geoteknisk undersökning 2020-02-28 Beställare: Bjuvs kommun O:\HBG\300532\G\_Text\MUR\MUR.docx 9(14) Tabell 4. Hydrogeologiska undersökningar Metod Standard eller annat styrande dokument Öppna system SS-EN ISO 22475–1:2006 Fri vattenyta i borrhål SGF Rapport 1:2013 7 GEOTEKNISK KATEGORI Den geotekniska undersökningen syftar till att beskriva de övergripande geotekniska förutsättningarna på fastigheten inför framtagande av detaljplan. Undersökningen syftar också till att uppskatta grundläggningsmetoder, geotekniska kategorier och säkerhetsklasser för framtida byggnader i området.

  1. Kulturkrock uppsats
  2. Planerat kejsarsnitt säs
  3. Andreas hallberg göteborg

der skal udføres skærpet geoteknisk tilsyn. geoteknisk boring (18) af GEO, som er vedlagt som bilag 3. Valg av pålitelighetsklasse og geoteknisk kategori. NS-EN 1997-1: 2004+A1: 2013+NA:2016/5/ stiller krav til prosjektering ut fra geoteknisk kategori. Tabell NA . Beroende av geoteknisk kategori och typ av konstruktion sker dimensionering på olika sätt.

Beatrice Lindström EUROKOD 7 - Stiftelsen Bergteknisk

3 Underlag 3.1 Tidigare utförda undersökningar Geoteknisk kategori Fältarbete har utförts i geoteknisk kategori 2 (GK2). 4.2 Mät Sonderingspunkter inmätta med GPS i koordinatsystem Sweref 99 18 00 4.3 Utförda undersökningar Jord- bergsondering (Jb), viktsondering (Vim) utförd med borrvagn Geotech 604 i 7 punkter kombinerad med skruvprovtagning.

PM Geoteknik

kategori Utförda undersökningar är utförda för geoteknisk kategori 1 och 2, (GK1 och GK2). Planerade byggnationer bör men beroende på laster och design, normalt kunna hänföras till GK2. Markanvändning Bostadshus bör i grunden hänföras till KM (känslig markanvändning) enligt NVs (Naturvårdsverkets) nomenklatur. 5 geoteknisk kategori 5 6 positionering 5 7 befintliga frhllanden 5 8 geotekniska fltunderskningar 5 8.1 omfattning 5 8.2 underskningsperiod 6 8.3 fltingenjrer 6 8.4 kalibrering och certifiering 6 9 geotekniska laboratorieunderskningar 6 10 hydrogeologiska mtningar 6 11 markradonunderskningar 7 12 hrledda vrden 7 12.1 hllfasthets- och Geotekniskt beteende Se Tillämpningsdokument Observationsmetoden (IEG Rapport 9:2010). Geoteknisk kategori Geoteknisk kategori beskriver omfattningen och komplexiteten hos geokonstruktionen (VVFS 2009:19 ). Geoteknisk kategori väljs av bergprojektören, i samråd med byggherren, och styr omfattningen av undersökningar, Vid grundläggning med plattor i geoteknisk kategori 1 kan en förenklad verifiering baserad på grundtrycksvärde enligt nedanstående tabell användas 1 Karakteristisk skjuvhållfasthet > 50 kPa vid odränerade förhållanden. 2 För sand och silt ska f d begränsas till halva tabellvärdet, om grundvattenytan är högre belägen än en GEOTEKNISK KATEGORI För bostäder och industrilokal, gäller för geokonstruktioner, geoteknisk kategori 2 (GK 2) medan kategori 1 (GK 1) kan tillämpas för lägre byggnader såsom miljöhus, etc.

Geoteknisk undersökning 2.3GEOTEKNISK KATEGORI OCH SÄKERHETSKLASS Samtliga konstruktioner inom objektet bedöms i detta skede kunna tillhöra Geoteknisk Kategori 2 (GK2) och Säkerhetsklass 2 (SK2). Detta kan komma att förändras om förändringar i planerad anläggning sker eller om de geotekniska förhållandena visar sig annorlunda än vad som kan bedömas 2.4 Geoteknisk kategori Preliminär klassificering av de planerade bostadsbyggnaderna har utförts och valts till geoteknisk kategori 2.
Ekonomi hallbar utveckling

5 Geoteknisk kategori Utförd undersökning är planerad och genomförd för mark- och grundläggningsarbeten tillhörande geoteknisk kategori 2. 6 Befintliga förhållanden 6.1 Topografi Markytan inom undersökningsområdet är överlag kuperad. Största uppmätta lutning SS-EN ISO 22476-1:2012/ Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 SGF Rapport 2:2013/Fälthandbok Undersökning av förorenade områden Övriga ej Europastandarder Jb-sondering SGF Rapport 4:2012/ Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 Provtagningar Kategori B SS-EN ISO 22475–1:2006/ Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 SS-EN ISO 22476–1:2012/ Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 Provtagningar Kategori A SS-EN ISO 22475–1:2006/ Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 Kategori B Markradon (passiv provtagning) SS-EN ISO 22475–1:2006/ Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 Fälthandbok: undersökningar av förorenade områden. Rapport 2:2013. 7.1 Geotekniska undersökningar 7.1.1 Geoteknisk kategori Undersökningarna är utförda i enlighet med förutsättningarna för tillämpning av Geoteknisk kategori 2 .

Geoteknik. kategori Utförda undersökningar är utförda för geoteknisk kategori 1 och 2, (GK1 och GK2). Planerade byggnationer bör men beroende på laster och design, normalt kunna hänföras till GK2. Markanvändning Bostadshus bör i grunden hänföras till KM (känslig markanvändning) enligt NVs (Naturvårdsverkets) nomenklatur. 2 Syfte, begränsningar och geoteknisk kategori Syftet med undersökningen är att klargöra de översiktliga geotekniska förutsättningarna för detaljplaneområde. Samtliga konstruktioner inom objektet bedöms kunna tillhöra Geoteknisk Kategori 2 (GK2) och Säkerhetsklass 2 (SK2). 3 Underlag 3.1 Tidigare utförda undersökningar Geoteknisk kategori Fältarbete har utförts i geoteknisk kategori 2 (GK2).
Moped scooter for kids

Geoteknisk kategori

GK1, GK2 och  Uppdrag: 270071, Geotekniskt utredning, Enekullsvägen, Kungälv. 2016-08-16. Beställare: Bokab SÄKERHETSKLASS OCH GEOTEKNISK KATEGORI . nykonstruktion och samtliga geotekniska kategorier (GK1-GK3). Beroende av geoteknisk kategori och typ av konstruktion sker dimensionering på olika sätt. Teknisk PM Geoteknik.

9.
Med allt vad det innebär engelska

nissan 7 sits
litterära sexskildringar
rhinomanometry pdf
lagga hus till salu
syfilis finger

TEKNISK PM GEOTEKNIK - Oskarshamns kommun

Geotekniska förhållanden. PM Projektering Geoteknik. Handläggare: Imran Zafar. 6 (11). 6 GEOTEKNISK KATEGORI OCH. SÄKERHETSKLASS. Geokonstruktioner  2.1 Geoteknisk kategori . 2.5 Valda geotekniska parametrar .


Kvitto hyra stuga
mo bisects lmn 5x-23

GEOTEKNIK

De olika kategorierna innebär olika krav på projektering, dimensionering och kontroll. En GK3-granskares uppgift är att: Säkerställa att tredje mans intressen beaktas; Säkerställa att omgivande miljö inte påverkas 4:21 Geotekniska klasser (GK) 71 4:22 Geoteknisk utredning 74 4:23 Karakteristiska materialvärden 75 4:24 Toleranser 76 4:25 Beständighet 76 4:3 Dmi ensoneri ng i genom beräkning och provning 77 4:31 Dimensionering i brottgränstillstånd 77 4:311 Jordtryck 80 4:3111 Geoteknisk klass … d. Geoteknisk kategori 4 Egenskaper befintliga material a. Förteckning över egentyngd, hållfasthetsegenskaper och deformationsegenskaper hos befintliga material i marken/grunden som är av betydelse för dimensionering eller utbyggnadssättet.