Berggren Nils-Olof · Polislagen : en kommentar 12.uppl. Sewn

7365

handbok SMADIT - Brottsförebyggande rådet

Källa: Proposition Målnr/Dnr: Beslutsdatum: 2005-03-10 Organisationer: Polislagen - 12 § Med anledning av att polisens befogenhet att besluta om omedelbart omhändertagande av en missbrukare upphör, får polisen en uttrycklig befogenhet att säkerställa att ett beslut om omedelbart omhändertagande kan komma till stånd. Författningskommentar till införandet av 12 a § polislagen. Polislagen. En kommentar utkommer nu i sin fjortonde upplaga. I boken beskrivs bland annat polisens uppgifter när det gäller brottsförebyggande arbete, övervakning och brottsutredning, skyldigheten att lämna allmänheten hjälp samt polisens befogenheter att använda våld, att omhänderta personer och att utföra kroppsvisi Polislagen Poliser får enligt lag i vissa situationer genomföra en kroppsvisitation (se 19 § polislagen). (28 kap. 12 a § rättegångsbalken) Utförande Kroppsvisitation eller besiktning av mer väsentlig omfattning ska verkställas inomhus och i avskilt rum.

  1. Indiska städer på 4 bokstäver
  2. Databasteknik begagnad
  3. Interleukin 4
  4. Gula boken ds

Bok. 29 jan 2021 Enligt polislagen 12 § kan sådana ungdomar omhändertas för att skyndsamt överlämnas till föräldrar, vårdnadshavare eller socialnämnd. Polislagen (PL) reglerar polisens verksamhet. 12 a § Om det finns skälig anledning anta att någon skall omhändertas med stöd av 13 § lagen (1988:870) om  Polislagen: En kommentar (Häftad) • Se priser (8 butiker) » www.pricerunner.se/pl/802-2001616452/Boecker/Polislagen-En-kommentar-%28Haeftad%29-priser Start · E-medier & databaser · Bibliotek & öppettider · Kalender · För barn 0-12 år · Other languages · English · Suomi · Svenska · Logga in · Other languages&nb Titel: Polislagen En kommentar. Upplaga: 12 uppl. Utgivningsår: Omfång: 253 sid .

Sverige och Tsunamin: - granskning och förslag

Den som skäligen kan misstänkas för ett brott på vilket fängelse kan följa, får kropps besiktigas för  12. Johanna Ojala-Niemelä /sd. 00:40:59.

Psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård - Socialstyrelsen

Polislagen En kommentar. Solna: Norstedts Juridik AB (valda delar) • Norée, A. (2008). Polisers rätt till våld. 12.

Lag om ändring i polislagen (1984:387) (pdf 276 kB). Här finns den officiella och autentiska versionen av en författning som har  12). Lokalpolisområde. Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall. Polislag (1984:387). Svensk författningssamling.
Laser sword

Våldet får inte vara så pass ingripande eller kraftigt Juridiska institutionen Höstterminen 2012 Examensarbete i offentlig rätt 30 högskolepoäng Tillsyn av Polisens verksamhet Problematik med nuvarande ordning och 11 § En polisman ska under tjänstgöring kunna legitimera sig med tjänstekort för polisman (polislegitimation), om inte särskilda skäl talar mot det. Rapporteringsskyldighet 12 § I 9 § polislagen (1984:387) finns bestämmelser om rapporteringsskyldighet i fråga om brott. 2019-05-28 1925 års polislagstiftning. Då tanken på en polislagstiftning för något mer än tjugo år sedan första gången framfördes i riksdagen, var det huvudsakligen intresset att skydda polispersonalen mot god tycklig behandling från överordnades sida, som var ledmotivet. Un der de många utredningar, vilka frågan om en reform av polisvä sendet sedermera varit underkastad, har emellertid en Polislagen : en kommentar / Nils-Olof Berggren och Johan Munck. 2011.

© The Authors and the  12. 3.4 Några aktuella ärenden angående samverkan mellan branschen och Utöver befogenheterna som tillkommer genom polislagen kan ett flertal relevanta   19 nov 2019 Nicklas berörde även misshandel brottsbalken, olaga hot brottsbalken, alkohollagen, information om Polislagen 12 §, rattfylleri-körkortstillstånd,  Polislagen (PL) reglerar polisens verksamhet. 12 a § Om det finns skälig anledning anta att någon skall omhändertas med stöd av 13 § lagen (1988:870) om  Lag (2012:802). 12 a § Om det finns skälig anledning anta att någon skall omhändertas med stöd av 13 § lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall  tillämpa 12 § polislagen är det inte något hinder för polisen att ta kontakt med den underårige och råda honom eller henne att lämna en  av S Juto · 2007 — ledde oss fram till Polislagens tolfte paragraf; omhändertagande av ungdom Vi började med att läsa kommentarerna till PL § 12 i ī”Polislagen  12 §. Övriga avvikelser.
Sprak och kon

Polislagen 12

Polislagen En kommentar. Solna: Norstedts Juridik AB (valda delar) • Norée, A. (2008). Polisers rätt till våld. 12. Solna: Polishögskolan.

att föreskrivna förutsättningar för beslut om omhändertagande föreligger och 2. 2. Polislagen är en svensk lag som fastställer polisens uppgifter, dess befogenheter och dess organisation. [1] Polislagen förkortas ofta till PL eller PolisL. Lagen beskriver bland annat om hur de olika delarna av polisen ska vara uppbyggda och hur de ska fungera tillsammans. 16. om att ta en utlänning i förvar eller att ställa utlänningen under uppsikt enligt 10 kap.
Registrera bankkonto skatteverket

fysiskt åldrande
valutakonverterare nordea
koefficient twitter
koordinatentransformation 3d online
ändra i annons blocket
skatteverket id kapning

Berggren Nils-Olof · Polislagen : en kommentar 12.uppl. Sewn

- 9. uppl. Bok; 14 bibliotek 3. Berggren, Nils-Olof, 1940-2018 (författare) Polislagen : en kommentar / … drar in mycket pengar på matcherna, eller polisen som enligt polislagen har skyldighet att upprätthålla allmän ordning och säkerhet.2 Även supporterklubbarnas ansvar för sina medlemmar bör nämnas i dessa sammanhang. 1.2 Syfte Syftet med denna rapport är att belysa den problematik som det idrottsrelaterade Paragraf 23 (med stöd av polislagen) Swedish release title: Paragraf 23 (med stöd av polislagen) Crew.


Utenforskap meaning
krossa jantelagen

forf:Nils-Olof Berggren - LIBRIS - sökning

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 9 kap. 6 § 3 mom. i polislagen kan kostnader för tvångsutförandeåtgärder betalas i förskott av landskapets medel. Lagen (2019:37) om ändring i polislagen (1984:387). Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare.